ViSIE:

Vorentoe gemeente bely:

“een ding doen ek: ek maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is.” Filippense 3:13

Agtergrond

Die bou van die Hartebeespoortdam en die bou van die twee kanale, naamlik die Oos- en die Wes-kanaal het daartoe aanleiding gegee dat Vorentoe gemeente later gestig is. Die werkers aan die bogenoemde projekte het in tentkampe gebly en oral het kampe ontstaan soos onder andere Wolhuterskop, Wolwekraal, Geluk en Sonop. Die dam is in 1924 voltooi en in dieselfde jaar het die eerste water deur die kanale gevloei. Die inwoners van Wolhuterskop, Sonop en Wolwekraal se dagtaak was om die bosryke bulte en vlaktes te ‘stomp.’
Hiermee word bedoel dat al die bome uitgehaal moes word om plek te maak vir nuwe landerye. In elke kamp was daar ook ‘n publieke saal van sink gebou. Hierdie sale het gedien as Kerkgeboue, maar het ook ander byeenkomste akkomModeer.  Die kamptydperk het verbygegaan en soos die kampe leeg geword het, het netjiese huise op skoongemaakte persele die norm geword. Op hierdie stadium was daar geen sprake van ‘n kerk in die gemeenskap nie.
Die tye was armoedig en die omstandighede ongeorden, maar enkele persone was aangewys om die kerklike sake te behartig i.v.m. buitedienste en die Nagmaal. Daar was egter ‘n behoefte aan ‘n kerk vir die gemeenskap. NG Kerk Vorentoe is in 1935 gestig. Die verlange na ‘n eie kerkgebou het ‘n boufonds tot gevolg gehad en ‘n pragtige kerkgebou is onder die koppie op Wolwekraal opgerig. Die nuwe kerkgebou word op 26 en 27 Maart 1948 ingewy. Die pragtige kerkgebou pryk vandag nog onder die koppie en is steeds ‘n baken van hoop vir die gemeenskap.

ONS SPAN

Ds. Dewald

1cb15cee-2888-4ed1-a5cc-3b9bb629782f

LERAAR

Tracy RUDMAN

47075009_10156777789643396_1090136440018305024_n

SKRIBA

Herman du plessis

Herman2

ORRELIS

Madeline Pistorius

99420680_1021091874972227_6889973243319418880_n

KOSTER

ELZETTE YORK

2f4bb825-eabc-4521-b7cd-26c5838ee280

Orrelis

CRYNAGE pangani

WhatsApp Image 2021-08-03 at 10.59.21 (1)

SKoonmaker

Peter GONJANA

7db23523-89f6-41b3-8648-8ccf42eb6e7f

ALGEMENE WERKER

58c8a3c9-8a40-4645-94f2-356e93ae82c6

sosiale media

White and Green Christmas Greeting Facebook Cover (Instagram Post)

Besoek ons