ONS WIL GRAAG HÊ DIE KERK MOET ‘N RUIMTE WEES WAAR JONGMENSE WELKOM IS, HULLE STEMME GEHOOR WORD EN HULLE GOD SE liefde KAN ONTDEK. DIE JEUGBEDIENING IS ‘N PLEK VAN AANVAARDING, VERWELKOMING, TUISKOMS EN EERLIKE GEMEENSKAP.

Kleuterkerk (Ouderdom 2 – 4) 

Kleuters kan tydens die skoolkwartaal voor eredienste op die verhoog in die saal afgelaai word. Ons het ‘n kosbare span wat die kleuters ouderdoms-spesifiek bedien.

Kinderkerk (Ouderdom 5 tot Gr 3) 

Hierdie groep begin op ‘n Sondag saam met hulle ouers in die erediens. Na die kinder-oomblik in die erediens, beweeg hulle na die saal waar hulle deur ‘n puik span met die Woord bedien word.

Junior Kategese – Kaalvoet – (Gr 1 – 6)

Vorentoe se junior Kategese vind op ‘n Sondag na afloop van die erediens plaas. Die Gr 1 – 6 groep kom na die erediens in die saal bymekaar waar daar in die onderskeie graad-groepe verdeel word.

Senior Kategese – Kaalvoet – (Gr 7  – 10) 

Vorentoe se senior Kategese vind ook op ‘n Sondag na afloop van die erediens plaas. Die groep kom na die erediens in die kerk bymekaar en verdeel dan in kleiner groepe vir gesprekke.

Belydenisklas – Kaalvoet – (Gr. 11) 

Die belydenisklas kom op ‘n Sondag na afloop van die erediens in die konsistorie bymekaar. Ons het ‘n breedvoerige program vir die jaar. Ons gesels oor ons Gereformeerde identiteit, geloofsvorming, ander gelowe en nog vele meer. Dit is natuurlik ook ‘n jaar, propvol pret met ‘n kamp en heerlike geleenthede om saam te kuier.
Kleuters (15)

sosiale media

White and Green Christmas Greeting Facebook Cover (Instagram Post)

Besoek ons