‘n Gemeente is ‘n plek waar lidmate geestelik en emosioneel ondersteun word. Dit moet veral gebeur wanneer hulle deur moeilike tye gaan. Hoe gebeur dit in Vorentoe gemeente?
In Vorentoe gemeente het ons ‘n hart vir huisbesoek. Daar word gereeld deur die predikant in die verskillende wyke van die gemeente, huisbesoek gedoen. Die predikant beskou dit ook as een van sy primêre take om lidmate wat deur moeilike tye gaan, emosioneel te ondersteun en daarom dat ons ook lidmate in hospitale gaan besoek. Dit is vir Vorentoe gemeente baie belangrik dat senior lidmate sal ervaar dat hulle ’n spesiale plek in die gemeente het – en dat die Here hulle op baie maniere in Sy diens, roep en gebruik. Die predikant besoek gereeld die seniors van die gemeente aan huis en in die onderskeie versorgings-oorde.
Kontak asb. die predikant of die kantoor as jy weet van iemand wat deur ’n moeilike tyd gaan (siekte ens.) of wat ’n besoek van ’n predikant sal waardeer. Moenie aanvaar dat die predikant reeds weet nie – dikwels weet hy (nog) nie! Jy hoef natuurlik nie net kontak te maak as jy in ’n krisis is nie.
Het jy ‘n behoefte om met iemand te gesels oor jou geloofspad, of het jy geloofsvrae wat kwel? Dit sal vir Ds. Dewald ’n voorreg wees om ‘n entjie op jou reis met God, die pad saam met jou te stap.
Skakel hom gerus om ‘n kuier te reël.

sosiale media

White and Green Christmas Greeting Facebook Cover (Instagram Post)

Besoek ons