Nuwe Lidmate

Baie welkom hier by ons!   Ons is bly dat jy ‘n tuiste gevind het.

Kom maak asseblief na die diens ‘n draai by die kerkkantoor aan sodat die nodige vorms voltooi en die bewyse van lidmaatskap aangevra kan word.

Die kerkkantoor is Sondae oop van 08:00 tot 11:00.

Ons wil graag by jou kom kuier, sodra ons weet dat jy hier is.


Lidmaatinligtings vorm
 

Die vorm word gebruik om die nuwe lidmate se inligting mee op te dateer

 
  Kies die regte geslag:
     
 
   
  Vul asb die volgende persoonlike besonderhede in:
     
  Van:
  Volle Name:
  Noemnaam:
  Identiteitsnommer:
  Nooiensvan:
     
  Wat is u Huwelikstatus:
     
 
   
  Werk besonderhede
     
  Beroep:
  Titel:
  Werkgewer:
  Werkstelefoon:
  Selfoon:
  Faks:
  EPos:
     
  Gawes en belangstellings:
   
 
   
  Aktiwiteite waarby u graag sou wou inskakel:
   
 
   
 


 
Terug Terug na bo