Ons innige simpatie met u verlies.

Die begrafnis ondernemers reël met die kerkkantoor, Ds. Dewald, orrelis en koster.

In die geval van lidmate van die gemeente neem die susters van die betrokke blok verantwoordelikheid vir die voorsiening van verversings na afloop van die diens!

U is welkom om van enige van die volgende begrafnisondernemers gebruik te maak:

  •  Doves – 012 252 3426 – Cobus Snyman
  • Avbob – 012 252 1277 / 082 789 3669 – Johan de Winnaar
Terug Terug na bo