Wat sê die Bybel oor ons dankoffers?

“Elke Sondag moet elkeen van julle na sy vermoë tuis iets opsy sit en dit opspaar, sodat die geldinsameling nie eers plaasvind as ek kom nie.” (1 Kor. 16:2)

“Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief.”(2 Kor. 9:7)

“As die goeie wil daar is en iemand gee volgens wat hy het, neem God die gawe aan. Hy verwag nie van hom wat hy nie het nie. Ek bedoel nie dat julle gebrek moet ly om ander te kan help nie; maar sodat daar ewewig sal wees, moet julle wat nou oorvloed het, dié help wat gebrek ly. Dan, as hulle weer oorvloed het en julle gebrek ly, kan hulle julle weer help. So kom daar ewewig.” (2 Kor. 8:12-14)

“Dit gaan vir my egter nie om die gawe nie, maar om die vrug daarvan: daardeur word julle self ryker. Julle gawe is voor God ‘n offer met lieflike geur, vir Hom aanneemlik en welgevallig. En my God sal in elke behoefte van julle ryklik voorsien volgens sy wonderbaarlike rykdom in Christus Jesus.” (Filip. 4:17,19)

“Wie is ek en wie is my volk dat ons die vermoë sou hê om sulke gawes te bring? Alles kom tog van U af en ons gee aan U wat ons van U gekry het.” (1 Kron 29:14)

WAAROM DANKOFFERS GEE?

Jy sê so dankie!
Jy leer om van God afhanklik te lewe.
Jy belê in God se Koninkryk en word `n vennoot daarin.
Jy wys aan watter geloofsgemeenskap jy jouself verbind.

GEEN ORGANISASIE KAN SONDER GELD FUNKSIONEER NIE – OOK NIE ONS GEMEENTE NIE. GOD ROEP ONS OM GOEIE RENTMEESTERS TE WEES WAT DIE GELD WAARMEE DIE GEMEENTE DIE KERKRAAD VERTROU OP ‘N VERANTWOORDELIKE MANIER TE BESTUUR. HIERDIE BESTUUR BEHELS DIE OPSTEL VAN ‘N BEGROTING EN DAN DIE TOESIG HOU OOR DIE INKOMSTE EN UITGAWES. MENSE MET KUNDIGHEID OOR FINANSIES KAN GERUS BY HIERDIE AKSIE VAN ONS GEMEENTE BETROKKE RAAK.

Bankbesonderhede:

NG Vorentoe
Absa Tjek Rekening
Rekening nommer – 640 580 127
Verwysing: Jou Naam
Kaart fasaliteite beskikbaar!

sosiale media

White and Green Christmas Greeting Facebook Cover (Instagram Post)

Besoek ons